Budowa sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Budowa ploty plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plot Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane sztachetki z plastyku na plot i furtę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s